Συνεχείς είναι οι επαφές εκπροσώπων της Τράπεζας τη Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου και του ΣΜΕΧΑ προκειμένου να διαμορφώσουν τους όρους επαναλειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς.

 

Το μεγάλο «αγκάθι» είναι το όριο που θα έχουν οι Έλληνες επενδυτές να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες τραπεζικές τους καταθέσεις για τοποθετήσεις στην εγχώρια αγορά.

Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων έχουν κατατεθεί τα εξής σενάρια:
 

  • Οι Έλληνες επενδυτές να μπορούν να αγοράζουν μετοχές εκτός από τη χρήση «νέου χρήματος» και με τη χρήση ενός μικρού ποσοστού αρχικά (10% π.χ.) ή και ενός ορίου (π.χ. 5.οοο ευρώ) των υπαρχόντων τραπεζικών τους καταθέσεων.

     

  • Με τη χρήση των πιστωτικών τους υπολοίπων στις χρηματιστηριακές, ποσό που όμως κινείται μόλις στα 30 εκατ. ευρώ και

     

  • Πραγματοποίηση συναλλαγών με δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων από τραπεζικές καταθέσεις σε μερίδες επενδυτών μέσω e-banking.

 

 

Κέρδος online