Πιο πλούσια από ποτέ είναι τα γερμανικά νοικοκυριά, καθώς η περιουσία τους αυξήθηκε κατά 140 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2015.

 

Σύμφωνα με στοιχεία της γερμανική κεντρικής τράπεζας (Bundesbank), η σημαντική αύξηση της περιουσίας των γερμανικών νοικοκυριών αποδίδεται στην βελτίωση της αγοράς εργασίας.

Συνολικά, ο πλούτος των Γερμανών ανήλθε τους πρώτους τρεις μήνες του 2015 στα 5,212 τρισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 2,8% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2014.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, περιουσιακά στοιχεία όπως μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν αξία 53 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των αμοιβαίων κεφαλαίων φθάνει τα 87 δισ. ευρώ.

Βάσει της ίδιας μελέτης, προκύπτει ότι η εξάρτηση των γερμανικών νοικοκυριών αυξήθηκε κατά μόλις 0,2%. Τα περισσότερα δάνεια δόθηκαν από γερμανικές τράπεζες και αφορούσαν αγορά κατοικίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ