Η αξιολόγηση «Αa1» του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) είναι θωρακισμένη έναντι μίας πιθανή αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πιστοληπτική ικανότητα του EFSF δεν θα επηρεαστεί από τυχόν, μελλοντική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, καθώς η αξιολόγησης του εδράζεται στην ισχύ των κρατών – μελών της Ευρωζώνης, τα οποία λειτουργούν ως εγγυητές.

Ο EFSF – που δημιουργήθηκε από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης το 2010 σαν ένας προσωρινός μηχανισμός επίλυσης της κρίσης – είναι ο μεγαλύτερος επίσημος πιστωτής της Ελλάδας, καθώς έχει ήδη χορηγήσει στη χώρα δάνεια ύψους 130,9 δισ. ευρώ.

Από το 2012 ωστόσο, παραμένει ανενεργός, καθώς αντικαταστάθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM).