Εμπλοκή στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που εισήλθε στον δεύτερο μήνα αργίας, προκαλεί η αδυναμία των μηχανογραφικών συστημάτων των τραπεζών να δημιουργήσουν νέους τραπεζικούς λογαριασμούς για τους Ελληνες επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετέχουν με φρέσκα κεφάλαια για την αγορά μετοχών όταν επαναλειτουργήσει το χρηματιστήριο τις επόμενες μέρες.

 


Ταυτόχρονα, σε χθεσινή έκτακτη συνάντηση των 25 ιδιωτικών χρηματιστηριακών εταιρειών που αποτελούν τα μέλη του ΣΜΕΧΑ αποφασίστηκε να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς θεωρούν ότι το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς με περιοριστικούς όρους για τους Ελληνες επενδυτές δεν διασφαλίζει την ισονομία μεταξύ των επενδυτών. Παράλληλα, εξουσιοδοτήθηκε η διοίκηση του ΣΜΕΧΑ να ζητήσει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, Βίτορ Κονστάνσιο, στον οποίο και θα εκθέσει τις απόψεις του ΣΜΕΧΑ και τις αντιρρήσεις του για το άνοιγμα της αγοράς με περιοριστικούς όρους για τους Ελληνες επενδυτές.

Από την πλευρά των εποπτικών Αρχών της αγοράς, τονίζεται ότι έχει ήδη ετοιμαστεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η υπουργική απόφαση και, μόλις ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες η δημιουργία των νέων τραπεζικών λογαριασμών για τους επενδυτές, θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που ενεκρίθη από τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ Βίτορ Κονστάνσιο, ως νέα κεφάλαια στους νέους κωδικούς που θα δημιουργηθούν για τους Ελληνες επενδυτές νοούνται αυτά που προέρχονται i) από έμβασμα εξωτερικού, ii) από το προϊόν πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων, iii) από επιστροφή ασφαλειών (margin), iv) από χρηματικές διανομές στους δικαιούχους των χρηματοπιστωτικών μέσων συνδεόμενες με τα οικεία χρηματοπιστωτικά μέσα, ενδεικτικώς λόγω τακτικής λήξης τους, εταιρικών ή παρεμφερών πράξεων (πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων και άλλες σχετικές μορφές εσόδων), v) από πιστώσεις θέσεων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, vi) από υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας ελεύθερα πιστωτικά υπόλοιπα δικαιούχων σε επενδυτικούς λογαριασμούς που τηρούνται από τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, vii) από καταβολή σε μετρητά σε λογαριασμούς των δικαιούχων στην Ελλάδα και στους επενδυτικούς λογαριασμούς των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και viii) από μεταφορά πιστωτικών υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών στα ιδρύματα χιλιάδων ευρώ ημερησίως ανά καταθέτη, τα οποία πρέπει είτε να έχουν επενδυθεί σε χρηματοπιστωτικά μέσα είτε να διατηρούνται ως πιστωτικό υπόλοιπο.

Οι ξένοι επενδυτές θα μπορούν να προχωρούν σε αγορές και πωλήσεις ελεύθερα και δεν θα αναφέρονται στην υπουργική απόφαση, καθώς ούτως ή άλλως θα φέρνουν χρήματα από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα όσα ενέκρινε η ΕΚΤ, οι ξένοι επενδυτές θα μπορούν να κάνουν ελεύθερα συναλλαγές. Επίσης, αναμένεται διευκρίνιση για τους Ελληνες επενδυτές εάν, για παράδειγμα, μπορούν να μεταφέρουν χρήματα στους λογαριασμούς χρηματιστηριακών μέσω κατάθεσης ή διαδικτυακά (e-banking).

Τέλος, αναμένεται να διατηρηθεί κανονικά το ωράριο λειτουργίας του χρηματιστηρίου (10.30 π.μ. – 5.19 μ.μ.).

Πηγή: Η Καθημερινή