Το μέγεθος της ζημιάς στην ελληνική οικονομία από την κρίση και την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων φαίνεται να είναι χειρότερη από ό, τι οι περισσότεροι αναλυτές είχαν προβλέψει

Η ζημία που έχει γίνει στην ελληνική οικονομία από την κλιμάκωση της κρίσης και την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίου φαίνεται να είναι πολύ χειρότερη από ό, τι προβλέπεται στο τρίτο πακέτο διάσωσης. 
Αυτό αναφέρει η Capital Economics στην τελευταία ανάλυσή της με τίτλο “Massive economic damage means Grexit still likely” (Η μαζική οικονομική ζημία σημαίνει ότι το Grexit είναι ακόμη πιθανό), η οποία επισημαίνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι πιθανό να αποχωρήσει από την νομισματική ένωση κάποια στιγμή.
Ακόμη και πριν επιβληθούν οι έλεγχοι κεφαλαίου στα τέλη του περασμένου μήνα, η οικονομία είχε πληγεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. 
Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά μόνο το 0,2% κατά το πρώτο τρίμηνο, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η συρρίκνωση ήταν πιο έντονη το δεύτερο τρίμηνο.
Όμως η ζημιά στην οικονομία φαίνεται να έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο μετά την επιβολή των ελέγχων των κεφαλαίων.
Φυσικά, τέτοια ακραία αδυναμία δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ, αν το σχέδιο διάσωσης, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση, επιτρέπει την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων σύντομα. 
Αλλά δεν είναι καθόλου σαφής ότι αυτό θα συμβεί. 
Και ακόμα κι αν γίνει, η απότομη πτώση του δείκτη ΡΜΙ τον Ιούλιο υποδηλώνει ότι θα πάρει κάποιο χρόνο για την ανάκαμψη. 
Το αποτέλεσμα είναι ότι το μέγεθος της ζημιάς στην ελληνική οικονομία από την κρίση και την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων φαίνεται να είναι χειρότερη από ό, τι οι περισσότεροι αναλυτές είχαν προβλέψει. 
Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, η απαίτηση για τη δημιουργία σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων του προϋπολογισμού κατά τα επόμενα χρόνια φαίνεται πολύ φιλόδοξη, αν όχι εντελώς ουτοπική. 
Και αυτό, με τη σειρά του, δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για το αν το σχέδιο, ακόμη και εάν υλοποιηθεί, θα αποδόσει. 
Εν ολίγοις, η οξεία αδυναμία της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος εξόδου της χώρας από τη ζώνη του ευρώ είναι μεγάλος, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.
 
bankingnews.gr