Στις 03/11/2015 και ώρα 16:00, στην Ελληνική Βουλή, στην αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151), συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και ο συντονισμός της δράσης των μελών της Επιτροπής».

Τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, εισηγήθηκε ο Επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού κ. Μιχάλης Κόκκινος, ενώ ειδικότερα τις δράσεις πολιτισμού εισηγήθηκε ο Αναπληρωτής Γενικός της ΓΓΑΕ κ. Δημήτρης Πλευράκης.

Η πρώτη τοποθέτηση του κ. Κόκκινου βρίσκεται χρονικά από το 46′ μέχρι το 53′ του βίντεο, ενώ η δευτερολογία του από το 195′ μέχρι το 202’15”. Η τοποθέτηση του κ. Πλευράκη βρίσκεται από το 53′ μέχρι το 56’30”.

Δείτε τη συνεδρίαση