Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος απήγγειλαν οι εισαγγελείς Διαφθοράς, σε βάρος 27 υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας για ζημιά που προκάλεσαν στην τράπεζα από επισφαλή δανειοδότηση συγκεκριμένου επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Βοιωτίας, την περίοδο 2007 έως 2011.

Για την υπόθεση της συγκεκριμένης δανειοδότησης, όπως και για άλλες που ερευνώνται ήδη, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελείς Διαφθοράς η οποίοι κατέληξαν στην άσκηση ποινικής δίωξης για απιστία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, άμεση συνέργεια στην απιστία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τον συγκεκριμένο φάκελο δανειοδότησης, αναφέρεται πως η ζημιά που προκλήθηκε στην Αγροτική Τράπεζα ανέρχεται σε 52 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση του συγκεκριμένου δανείου, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα ,η οποία είχε αποστείλει τέσσερις συγκεκριμένους φακέλους για ισάριθμα δάνεια στην Εισαγγελία, ανέφερε ότι η ΑΤΕ την περίοδο 2008 έως 2010 διεύρυνε σημαντικά τους πιστοδοτικούς κινδύνους με την εταιρία, η οποία εμφάνιζε αρνητικά στοιχεία τα οποία ήταν σε γνώση της. Τόνιζε, επίσης, πως η ύπαρξη των αρνητικών στοιχείων καθιστούσε “επιβεβλημένη” την ουσιαστική τεκμηρίωση των εγκριτικών για πιστοδοτήσεις αποφάσεων.

Η έρευνα των Εισαγγελέων Διαφθοράς συνεχίζεται για άλλες περιπτώσεις δανειοδοτήσεων που εκτιμάται ότι χορηγήθηκαν από την ΑΤΕ χωρίς εξασφαλίσεις για την τράπεζα. Η έρευνα αφορά τα στελέχη της τράπεζας της επίμαχης περιόδου που είχαν την ευθύνη για το χαρτοφυλάκιο εταιρικών δανείων μεγάλων πελατών και ενέκριναν πιστοδοτήσεις υπό επισφαλείς όρους με ανεπαρκείς εγγυήσεις, όπως μετοχές, μη λαμβάνοντας υπόψη τους εκθέσεις Εσωτερικής Επιθεώρησης της Τράπεζας που επεσήμαναν “διαπιστωμένες αδυναμίες” στην διαχείριση των επίμαχων δανείων.