Στις 4 ώρα Ελλάδος ξεκινά η συζήτηση 

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν σήμερα στις 3μμ (ώρα Γαλλίας) τις συστάσεις του ΕΚ για την καταπολέμηση του εταιρικού επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της φοροδιαφυγής. Το ΕΚ ζητά οι πολυεθνικές εταιρείες να υποχρεούνται στην αναφορά των οικονομικών τους στοιχείων ανά χώρα, ζητά ακόμη τη θέσπιση κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις επιχειρήσεις, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια για τις φορολογικές αποφάσεις των κρατών μελών της ΕΕ που αφορούν αυτές τις επιχειρήσεις.

Το σχέδιο ψηφίσματος των συν-εισηγητών Elisa Ferreira (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) και Michael Theurer (Φιλελεύθεροι, Γερμανία),  το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία την Τετάρτη, βασίζεται στην αρχή ότι οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους εκεί όπου δημιουργείται και παράγεται το κέρδος τους.

Οι εισηγητές του ΕΚ υποστηρίζουν ότι αποδεικνύεται επιβλαβής ο σημερινός εταιρικός φορολογικός ανταγωνισμός που ευνοεί την ανάπτυξη πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και φοροδιαφυγής. Εκτός από την απώλεια εσόδων για τα εθνικά κράτη, είναι επίσης άδικό το γεγονός ότι μεγάλες εταιρείες φτάνουν να μην πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους επί των κερδών τους, ενώ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και απλοί πολίτες πληρώνουν όλους τους φόρους που τους αναλογούν.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση ζωντανά μέσω του EP Live και του EbS +.