Τους περισσότερους άνεργους πτυχιούχους εξακολουθεί να διαθέτει η Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση τουΟΟΣΑ για την εκπαίδευση.

 

Συγκεκριμένα, η χώρα μας διαθέτει τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, σε απόφοιτους τόσο δευτεροβάθμιας όσο και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα βρίσκονται και τα ποσοστά της Ισπανίας, ενώ ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι τέσσερις φορές μικρότερος.

Απογοητευτικοί είναι και οι αριθμοί στην κατηγορία των νέων, ηλικίας 20 έως 24 ετών, οι οποίοι ούτε εργάζονται, ούτε σπουδάζουν (30%).

Αντίθετα, ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για το επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων, καθώς η Ελλάδα διαθέτει τον υψηλότερο αριθμό πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2000, οι πτυχιούχοι αντιπροσώπευαν μόλις το 18% του εργατικού δυναμικού, ενώ σήμερα ανέρχονται το 28%. Μεταξύ των νέων το αντίστοιχο ποσοστό εκτινάσσεται στο 39%.

Πηγή: ΑΜΠΕ