Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με το κατά πόσο είναι εντός του Ευρωπαϊκού Πλαισίου η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών των Κρατών των Δυτικών Βαλκανίων εκτός της Ελλάδος, που διοργάνωσε η Αυστρία και είχε ως θέμα την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Συγχρόνως στις 15 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ προς την πΓΔΜ για να καλύψει τα έξοδα παραμονής στη χώρα των αστυνομικών που έχουν σταλεί από διάφορα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών με τα Σκόπια. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Ανδρουλάκης απευθύνει ερώτηση προς την Επιτροπή, εάν είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού των μονομερών κινήσεων από Κράτη Μέλη σχετικά με την αποστολή αστυνομικών δυνάμεων στα Σκόπια.

Αναλυτικά η Ερώτηση:

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 τονίζεται η ανάγκη τερματισμού μέτρων χωρίς συντονισμό κατά μήκους της οδού των Δυτικών Βαλκανίων, λαμβανομένων υπόψη των ανθρωπιστικών επιπτώσεων για τα θιγόμενα Κράτη Μέλη. Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2016)84, που δημοσιεύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Μετανάστευση αναφέρεται επίσης ότι κάθε δράση στη βόρεια πλευρά των συνόρων Ελλάδας – Σκοπίων πρέπει να λαμβάνεται εντός Ευρωπαϊκού πλαισίου.

Παρόλα αυτά όμως, στις 24 Φεβρουαρίου η Αυστρία διοργάνωσε στη Βιέννη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και Εσωτερικών όλων των Κρατών των Δυτικών Βαλκανίων εκτός της Ελλάδος.

Συγχρόνως στις 15 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επιπλέον χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ προς την πΓΔΜ για να καλύψει μεταξύ άλλων και τα έξοδα παραμονής στη χώρα των αστυνομικών που έχουν σταλεί από διάφορα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

– Είναι σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού των μονομερών κινήσεων από Κράτη Μέλη σχετικά με την αποστολή αστυνομικών δυνάμεων στα Σκόπια;

– Είναι εντός Ευρωπαϊκού πλαισίου η Σύνοδος που συγκάλεσε σήμερα 24 Φεβρουαρίου η Αυστρία;

– Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πλήρη εφαρμογή των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Φεβρουαρίου 2016;