Η Ελλάδα στερεύει από πόρους καταπολέμησης της ανεργίας, αλλά η γενικολογία της Κομισιόν παραμένει… αστείρευτη

Με αόριστη υπόσχεση επανεξέτασης της κατανομής των κονδυλίων 2014-2020 απαντά η επίτροπος M. Thyssenσε ερώτηση της Κ. Κούνεβα

Συνεπής στην τακτική της ξύλινης υπηρεσιακής γλώσσας και της «μη απάντησης» η Κομισιόν δεν έχει να προτείνει σχεδόν τίποτα για να αντιμετωπιστεί η αναμενόμενη εξάντληση των κοινοτικών κονδυλίων για την ανεργία στην Ελλάδα από τις αρχές του 2017 και μέχρι το 2020. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ- GUE/NGL, Κωνσταντίνας Κούνεβα, η Επίτροπος Απασχόλησης Μαριάν Τίσεν αναφέρει ότι «η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς (!) το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα», ενώ για το γεγονός ότι οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (1,4 δισ. για την περίοδο 2014-2020) εξαντλούνται παραπέμπει αορίστως στην αναμενόμενη εντός του 2016 επανεξέταση της κατανομής των κονδυλίων Συνοχής.

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά της Κομισιόν ότι η ανακατανομή των αποθεματικών κονδυλίων στα κράτη μέλη θα γίνει με βάση την «επίτευξη των εγκεκριμένων οροσήμων», τη στιγμή που είναι πασιφανής η πολύ μικρή επίδραση των προγραμμάτων ενίσχυσης ανέργων (κατάρτιση, voucherκλπ) στην μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, η οποία παραμένει στα επίπεδα του 24%, υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Στο κρίσιμο ερώτημα της Κ. Κούνεβα, πώς σχολιάζει η Κομισιόν το γεγονός ότι την περίοδο 2007-2013, αν και απορροφήθηκε το 90% των κοινοτικών κονδυλίων, η ανεργία τριπλασιάστηκε, η επίτροπος Μ. Τίσεν αποφεύγει να απαντήσει. Παραπέμπει αορίστως στην ανάγκη για «έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν» στο πλαίσιο του τρίτου Μνημονίου και στην αυτονόητη ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια «όντως φθάνουν στους δικαιούχους για τους οποίους προορίζονται, χωρίς καθυστέρηση». Πράγμα για το οποίο η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας καταβάλει αξιοσημείωτες προσπάθειες, οι οποίες όμως προσκρούουν στους λιγοστούς πόρους, στις αντιδράσεις του «πελατειακού συστήματος» των προγραμμάτων απασχόλησης- κατάρτισης, αλλά και στις ακαμψίες των κανονισμών του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των άλλων ταμείων συνοχής, τυφλά προσκολλημένες στις αναποτελεσματικές λεγόμενες «ενεργητικές» πολιτικές απασχόλησης.

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της ερώτησης της Κ. Κούνεβα και της απάντησης της επιτρόπου Μαριάν Τίσεν (με το ελληνικό και το αγγλικό κείμενο των υπηρεσιών της Κομισιόν).

Η ερώτηση:

«Θέμα:   Εξάντληση κοινοτικών κονδυλίων για προγράμματα απασχόλησης μετά το 2016

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής (Φθινόπωρο 2015), τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ, η ανεργία στην Ελλάδα θα παραμείνει σε πρωτοφανή επίπεδα, 25,8% το 2016 με μικρή υποχώρηση στο 24,4% το 2017.

Παρά τα ειδικά μέτρα που έλαβε η ΕΕ, με στήριξη του EK (Ψήφισμα P8_TA(2015)0332), οι πόροι χρηματοδότησης δράσεων επανένταξης ανέργων εξαντλούνται στις αρχές του 2017. Από το 1,4 δισ. ευρώ του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί και σχεδιαστεί έργα προϋπολογισμού 950 εκατ. ευρώ και απομένουν 450 εκατ. για το υπόλοιπο της περιόδου 2014-2020.

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εργασίας μέσα στο 2016 θα έχουν προκηρυχθεί και τα τελευταία προγράμματα που αντιστοιχούν στους εναπομείναντες πόρους του ΕΚΤ, με αποτέλεσμα σχεδόν για όλη την υπόλοιπη τετραετία 2017-2020 να μην υπάρχουν καθόλου πόροι.

Ερωτάται η Επιτροπή:

– Μπορεί να καλυφθεί αυτό το κενό χρηματοδότησης ενώ η ανεργία στην Ελλάδα θα είναι υπερδιπλάσια από τον μέσο όρο στην Ε.Ε.;

– Κατά την επικαιροποίηση του ενωσιακού προϋπολογισμού το 2016 θα προκύψουν πρόσθετοι πόροι για την απασχόληση;

– Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι, στο διάστημα 2007-2013, παρά την απορρόφηση άνω του 90% των πόρων, η ανεργία υπερτριπλασιάστηκε (από 8,9% στο 27,5%);»

Η απάντηση της Κομισιόν:

«Απάντηση της κ. Thyssen

εξ ονόματος της Επιτροπής (16.3.2016)

 1. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα και εξακολουθεί να υποστηρίζει τις εθνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή συντονίζει τη στήριξη από τα κράτη μέλη (ΚΜ) για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της ελληνικής υπηρεσίας απασχόλησης, με στόχο την παροχή αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης για άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες.

2. Το 2016 η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη συνολική κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής Συνοχής σε όλα τα ΚΜ για τα έτη 2017-2020 ώστε να ληφθούν υπόψη τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Επιπλέον, με βάση την επανεξέταση των επιδόσεων, το αποθεματικό επίδοσης θα χορηγείται στα Κ-Μ με κριτήριο το πώς  έχουν συμβάλει περισσότερο στην προσπάθεια επίτευξης των εγκεκριμένων οροσήμων[1]. Επί του παρόντος η Ελλάδα μπορεί να αποφασίσει να ανακατανέμεται η χρηματοδότηση προς προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους εντός των προβλεπόμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

3. Η υψηλή ανεργία αποτελεί συνέπεια της εξαιρετικά σοβαρής και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Για να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, η Ελλάδα οφείλει να επιστρέψει στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ είναι καίριας σημασίας εν προκειμένω. Η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS) παρέχει και συντονίζει την τεχνική βοήθεια προς την Ελλάδα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τη βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. Η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS) υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές στην απλούστευση των διαδικασιών και στην ανάπτυξη ικανότητας δημιουργίας προγραμμάτων για τους δικαιούχους[2]. Η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα και η εξασφάλιση ότι τα κονδύλια όντως φθάνουν στους δικαιούχους για τους οποίους προορίζονται, χωρίς καθυστέρηση, θα συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη στην Ελλάδα».

Για λόγους ακριβείας- αναγκαίας λόγω της τεχνοκρατικής, ξύλινης που προαναφέραμε-, παραθέτουμε και το αγγλικό κείμενο της απάντησης της Κομισιόν:

«Answer given by Ms Thyssen on behalf of the Commission (16.3.2016)  

1. The Commission closely monitors the extremely high unemployment level in Greece and continues to support national policies, among others, through the co-financed Operational Programmes. Additionally, the Commission is coordinating support from Member States (MS) to help build the capacity of the Greek Employment service, with the objective to provide effective public employment service for jobseekers and employers.

 

2. In 2016, the Commission will review the total allocation of cohesion policy funding to all MS for the years 2017-2020 to take account of the latest Gross Domestic Product statistics.

 

Additionally, following the performance review , the performance reserve will be allocated to MS whose programmes have contributed most to progress in meeting agreed milestones set. At this moment Greece may decide to re-allocate funding to priorities that have reached their milestones within the given Operational Programmes.

 

3. The high unemployment is a consequence of the exceptionally severe and protracted economic crisis. For labour market conditions to significantly improve, Greece has to return to a path of sustainable growth. Timely and effective implementation of the structural reforms agreed in the ESM programme is crucial in this respect. The Commission’s Structural Reform Support Service (SRSS) provides and coordinates technical assistance to Greece for the implementation of reforms and best use of EU Funds. SRSS supports the Greek authorities in simplifying the procedures and developing capacity building programmes for the beneficiaries. Efficient and effective use of EU funds in Greece and ensuring that the funds reach the intended beneficiaries without delay will help create jobs and growth in Greece».

 


[1] Ως ορόσημα αποδίδονται οι δεσμεύσεις για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

[2] Εννοεί την τεχνική υποστήριξη στον σχεδιασμό προγραμμάτων απασχόλησης-υποστήριξης ανέργων..