Οἱ Ναζὶ δὲν μένουν πιὰ στὴν Γερμανία

 

Διοικοῦν τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες…

Ὀσο πλησιάζει ἡ κρίσιμη ἡμερομηνία τῆς 23ης Ἰουνίου, ὅπου οἱ Βρεταννοὶ θὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ Brexit, ὁλοένα καὶ συχνότερα θὰ ἀνακινεῖται ἡ Δυσάρεστη Ἀλήθεια: Ὅτι αὐτὴ ἡ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» σχεδιάσθηκε ἀπὸ τοὺς Ναζὶ γιὰ τοὺς Ναζί, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια….

Γιὰ αὐτὸ καὶ δομήθηκε ἔτσι τὸ σκοτεινὸ Διευθυντήριο τῶν Βρυξελλῶν: Ὥστε νὰ λειτουργῇ ἀνεξέλεγκτα, παράγοντας, μέσῳ ἀδιαφανῶν διαδικασιῶν, νομοθεσίες ποὺ οὐδεὶς γνωρίζει ποιὸς ἐμπεύσθηκε ὴ τὸ πίσω ἀπὸ ποιὲς πόρτες συντάχθηκαν. Νομοθεσίες ποὺ ὑπερβαίνουν τὸ ἑκάστοτε «ἐθνικὸ δίκαιο» – καὶ ἀντιβαίνουν σαφῶς πρὸς τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ κάθε χώρας, ξεχωριστά. Καὶ οὐδεὶς γνωρίζει ποιοὶ καὶ μὲ ποιὰ κριτήρια «διορίζουν» αὐτὸ τὸ Διευθυντήριο μὲ τὶς ὑπάκουες (σὲ ποιούς;;;) μαριονέτες….

Οἱ εὐρω-«βουλευτές», στὸ μεταξύ, δὲν εἶναι παρὰ «ἁπλοῖ τζουτζέδες» (ἀλλὰ ἀκριβοπληρωμένοι, ὥστε νὰ κρατοῦν τὸ στόμα τους κλειστό) ποὺ ὑποτάσσονται πλήρως στὶς διαταγὲς τοῦ ἑκάστοτε πολιτικοῦ εὑρῶ-σχηματισμοῦ, στὸν ὁποῖον ἀνήκει τὸ ἐθνικὸ κόμμα ποὺ τοὺς ἔστειλε ἐκεῖ γιὰ νὰ παριστάνουν ὅτι «ἐλέγχουν τὴν ἐξουσία». Καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἐκλέγονται… Διορίζονται (μὲ βάση τὴν θέση στὴν λίστα) ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε ὑπάκουο ἀρχηγὸ κόμματος.

Κοντολογίς, ἔχουμε ἕνα δικτατορικὸ μόρφωμα ποὺ ζωγράφισε ἕνα χαμόγελο στὸ τερατῶδες πρόσωπό του, γιὰ νὰ παριστάνῃ τὸ «δημοκρατικό», ὥστε νὰ κρατῶνται οἱ λαοὶ σὲ ὕπνωση ἀπὸ τὰ εὐρόδουλα κόμματάα, ποὺ «δροῦν» σὲ κάθε χώρα, χωριστά…

Καὶ γιατὶ «ναζιστικό» καί ὄχι, ἁπλᾶ, «δικτατορικό»;

Ἀπάντησις: Ἐπειδὴ εἶναι «ναζὶ πρώτης γενεᾶς» αὐτοὶ ποὺ τὸ σχεδίσαν κι ἐπειδὴ εἶναι (κρυφο)-«ναζὶ δευτέρας γενεᾶς», αὐτοὶ ποὺ τὸ «τρέχουν» σήμερα. Καὶ διαχρονικοὶ Μάνατζερς τῶν Ναζὶ οἱ σκοτεινοὶ τραπεζῖτες τῆς ἀπέναντι ὄχθης τοῦ Ἀτλαντικοῦ, ποὺ κάποτε χρηματοδότησαν τὸν Χίτλερ – καὶ σήμερα «κατέχουν» τὴν Ε.Κ.Τ..

Κι ὄσο θὰ πλησιάζουμε πρὸς τὴν 23η Ἰουνίου, ὁλοένα καὶ περισσότερα θὰ βγαίνουν στὴν φόρα.

 

«…..the key architects of the so-called ‘European Union’ were recruited from among the same technocrats who had previously designed the plans for a post-WW2 Europe under the control of the Nazi/IG Farben coalition. Based on literally tens of thousands of historical documents obtained by our Foundation from international archives, the growing global awareness of the facts means that the Brussels EU “experiment” is effectively now over..»

British Referendum On The Brussels EU:
Awareness Of The Construct’s Nazi Roots Becoming Mainstream

 

Διονύσης Χοϊδᾶς

Ὑστερόγραφο:

Σὲ αὐτὸ τὸ ναζιστικὸ Διευθυντήριο δὲν διανοεῖσαι νὰ πᾶς «νὰ τοῦ βαρέσῃς» νταούλια».
Πᾶς γιὰ νὰ ὑλοποιήσῃς αὐτὰ ποὺ συμφωνήθηκαν χρόνια πρὶν ἀπὸ ἐσέναν, γιὰ ἐσέναν.
Τὰ νταούλια ἦσαν γιὰ τοὺς χαχόλους χορευτὲς τῆς Πλατείας Συντάγματος, ποὺ ἀρνοῦντο νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἡ τράπολα ἦταν σημαδεμένη…

ἐπιμέλεια κειμένου: Φιλονόη