Ο Πρόεδρος της Ε.ΕΑ.μεΑ. Ι. Βαρδακαστάνης συμμετέχει στη Διάσκεψη των κρατών μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ

 

Στη Νέα Υόρκη θα βρίσκεται μέχρι τις 16 Ιουνίου ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ως εκπρόσωπος της ΕΟΚΕ αλλά και ως πρόεδρος του EDF και Ταμίας της IDA, συμμετέχοντας στην 9η Διάσκεψη των κρατών μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (COSP). 

Εκπρόσωποι από όλες τις χώρες που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) συναντώνται στη Διάσκεψη κάθε χρόνο για να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Σύμβασης. Το φετινό θέμα είναι: «Εφαρμογή της Ατζέντας για την Ανάπτυξη 2030 για όλα τα άτομα με αναπηρία: Κανείς να μην μείνει πίσω». Παράλληλα θα συζητηθούν και τα ακόλουθα:

·         Εξάλειψη της φτώχειας και των ανισοτήτων για όλα τα άτομα με αναπηρία

·         Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές και διανοητικές αναπηρίες

·         Ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και την τεχνολογία και στην ανάπτυξη δίχως αποκλεισμούς

·         Εορτασμός της 10ης  επετείου από την υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών

 

Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. θα λάβει μέρος σε πολλές συσκέψεις, σε side events ενώ θα παρέμβει και στην Ολομέλεια.

 

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα της Νέας Υόρκης

Χθες Δευτέρα 13/6 ο κ. Βαρδακαστάνης συμμετείχε στο Civil Society Forum και παράλληλα είχε συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Διευθυντή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκ μέρους του EDF. Μετά το Civil Society Forum πραγματοποιήθηκε συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης: «High-level discussion in follow up to the High-Level Meeting on Disability and Development 2013».

 

Σήμερα Τρίτη 14/6 ο κ. Βαρδακαστάνης θα μιλήσει στην εκδήλωση: «Προσβασιμότητα: Κάνοντας πράξη το άρθρο 9 της Σύμβασης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο », που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στον ΟΗΕ και το Φόρουμ.

 

Την Τετάρτη 15/6 ο κ. Βαρδακαστάνης θα είναι ομιλητής στην εκδήλωση «ICT supporting Education for All» (εκπαίδευση για όλους), που διοργανώνεται από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στον ΟΗΕ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Essl, την Παγκόσμια Οργάνωση για την αναπηρία και την G3ICT – Παγκόσμια Πρωτοβουλία για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών δίχως αποκλεισμούς.  Την ίδια ημέρα ο κ. Βαρδακαστάνης θα είναι στο πάνελ της εκδήλωσης «Reporting obligations under CRPD», που διοργανώνουν Ευρωπαϊκή Ένωση και Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Βελγίου στον ΟΗΕ, σε συνεργασία με το EDF και τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες του Κατάρ και του Μεξικού.

 

Την Πέμπτη 16/6 ο κ. Βαρδακαστάνης θα μιλήσει ως μέλος της ΕΟΚΕ στην εκδήλωση «LEGAL CAPACITYTHE GAME CHANGERThe promotion of supported decision making mechanisms: how to implement. Article 12 of the UN CRPD» (Δικαιοπρακτική ικανότητα: Αλλάζοντας το παιχνίδι. Προωθώντας τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων για άτομα με αναπηρία. Πώς να εφαρμόσουμε το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών», που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία (EASPD) .

 

Την ίδια ημέρα θα γίνει συνάντηση και με τον αναπληρωτή επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της ΕΕ στον ΟΗΕ Πρέσβη Ιωάννη Βραΐλα.

 

(Σ.σ.: ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

IDA International Disability Alliance, Παγκόσμια Οργάνωση για την Αναπηρία

EDF European Disability Forum, Ευρωπαϊκό Φόρουμ ΑμεΑ

UNCRPD United Nations Convention for the Rights of People with Disabilities, Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με Αναπηρία)