Παρέμβαση Ν.Χουντή για την Εκπαίδευση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου”>Παρέμβαση Ν.Χουντή για την Εκπαίδευση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

 

Ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, Ν. Χουντής παρενέβη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση με θέμα την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Όπως σημείωσε ο κος Χουντής:
«Η στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης είναι στην ουσία συνεργασία στην αποδιάρθρωση στην υποβάθμιση και στον κατακερματισμό της εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
Είναι συνεργασία για την εμπορευματοποίηση της γνώσης και την ιδιωτικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος.
Είναι μηχανισμός αναπαραγωγής του στρεβλού προτύπου της απλήρωτης και επισφαλούς εργασίας χωρίς δικαιώματα.
Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη έχει αλλοιώσει την ίδια την έννοια της εκπαίδευσης. Αντί να προάγει την ολοκληρωμένη γνώση, δημιουργεί «αποστειρωμένα τεμάχια»γνώσεων έτοιμα για συναρμολόγηση ανάλογα με τις εκάστοτε επιταγές της αγοράς και των κυρίαρχων οικονομικών συμφερόντων.
Την όλη κατάσταση επιδεινώνουν και οι πολιτικές της λιτότητας, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα που βρίσκονται σε προγράμματα προσαρμογής, η παιδεία έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα.
Η υποχρηματοδότηση και οι περικοπές των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση απαξιώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα και σε συνδυασμό με την από-επένδυση,οδηγούν σε υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας, μέχρι και 40% στους νέους, με αποτέλεσμα την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την αύξηση της διαρροής των «εγκεφάλων».
Αν θέλουμε μια παιδεία υψηλού επιπέδου, όπως αξίζει στη νεολαία μας, η στρατηγική της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει ριζικά.
Για τους νέους της Ευρώπης το μέλλον δεν μπορεί να είναι η ημιμάθεια, η ανεργία, η μερική απασχόληση, η επισφαλής εργασία και η μετανάστευση.
Η παιδεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό, οφείλουμε να τη διαφυλάττουμε ενισχύοντας το δημόσιο δωρεάν και κοινωνικό χαρακτήρα της σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
»
.

Παρακολουθήστε την παρέμβαση του Ν. Χουντή στο βίντεο που ακολουθεί