Ανάπτυξη ΝΑΙ, αλλά τι είδους ανάπτυξη;

 

Η όποια οικονομική ανάπτυξη, θα πρέπει να εξετάζεται από την οπτική του τόπου που μένει κάποιος μόνιμα.

Εμάς, αλλά πιστεύω και όλους εκείνους που είναι ριζωμένοι μόνιμα, σ’ αυτόν εδώ τον τόπο και τον αγαπούν, μας ενδιαφέρει
εκείνη η οικονομική ανάπτυξη που θα δημιουργήσει πλούτο για τους διαμένοντες εδώ, που επενδύουν εδώ, εργάζονται εδώ και καταναλώνουν εδώ.

Δεν μας ενδιαφέρει να έρθουν ξένα κεφάλαια, τα οποία θα πετάξουν ένα ξεροκόμματο στους εργαζόμενους του τόπου μας και ξαφνικά μπορούν να φύγουν και πάνε αλλού, ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Κάτι τέτοιο μόνο από την οπτική του Know How, θα μπορούσαμε να το δεχτούμε και μόνο εφόσον χρησιμοποιούσαν υπεργολάβους του τόπου μας.

Επομένως, οικονομική ανάπτυξη ναι, αλλά ανεξάρτητη οικονομική ανάπτυξη και πλούτο για τους συνανθρώπους του τόπου μας και όχι για απλή εξαρτημένη επιβίωσή τους.

Βασικό λοιπόν σύνθημα είναι: Πρώτα τα συμφέροντα των ανθρώπων του τόπου μας. Πρώτα τα ελληνικά συμφέροντα.

Πηγή