ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΚΑΙΗ ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ.

 

Πολλοί Έλληνες βρέθηκαν ξαφνικά να μην μπορούν να εξοφλήσουν τα τραπεζικά τους δάνεια και τους απάνθρωπους φόρους που επιβάλει το καθεστώς.

Αυτή η αδυναμία προήλθε από λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή τη χρεοκοπία της χώρας και την επιβολή των εντολών και του ελέγχου των δανειστών, τους οποίους λόγους οι ίδιοι οι πολίτες δεν μπορούσαν να προβλέψουν, σύμφωνα με τις ικανότητες του μέσου συνετού ανθρώπου.

Επομένως, η αδυναμία των πολιτών δεν προέρχεται από δική τους υπαιτιότητα και ως εκ τούτου δεν πρέπει να υποστούν συνέπειες.

Ούτε ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει, ούτε δημοκρατία δεν πρόκειται να υπάρξει με πολίτες ανελεύθερους.

Πρέπει οι πολίτες να ελευθερωθούν από τη δουλεία των απρόβλεπτων χρεών τους.

Πηγή