Πτώση των μισθών και αλλοίωση των εργασιακών σχέσεων

Μισθοί πείνας και μερική απασχόληση «κυριαρχούν» στην Ελλάδα.

To θετικό ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων των πρώτο επτάμηνο του 2016 αποτελεί την μία όψη του νομίσματος για την πορεία της απασχόλησης στη χώρα μας. Το άλλο που αφορά κυρίως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσλήψεων και όσων έχουν το «προνόμιο» της εργασίας, καταδεικνύει ότι επικρατούν οι μισθοί… πείνας και οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το τελευταίο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, μία στις δύο συμβάσεις ήταν μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Αυτό που προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, είναι ότι μικρά αμειβόμενες και συνάμα ευέλικτες μορφές εργασίας τείνουν να γίνουν καθεστώς στην Ελλάδα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και αναδεικνύουν την αλλαγή «κουλτούρας» και πρακτικής στις εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας.

Μόνο τον Ιούλιο μια στις δύο από τις 201.793 προσλήψεις έγιναν με συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Αναλυτικότερα σε 201.793 προσλήψεις που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο, το 38,87% αφορούσε μερική απασχόληση και το 15,29% εκ περιτροπής εργασία.

Ένα εξίσου ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτών υποαμοιβόμενων προσλήψεων το τελευταίο επτάμηνο, αποτελεί το γεγονός ότι οι εργοδότες επιλέγουν νεότερους σε ηλικία εργαζόμενους, κυρίως κάτω από τα 30, έναντι των μεγαλύτερων σε ηλικία που κοστίζουν και περισσότερο… Μόνο τον Ιούλιο έγιναν 22.533 προσλήψεις εργαζομένων από 15 έως 24 ετών και 2.004 προσλήψεις στις ηλικίες 25 έως 29 ετών.

Οι ηλικιακές κατηγορίες άνω των 30 έχουν τα πρωτεία στις απολύσεις, που ήταν κατά 4.088 περισσότερες από τις προσλήψεις.

Μέσω αυτών των στοιχείων δίνεται μια σαφή εικόνα για τις ισχυρές μεταβολές που έχουν υποστεί οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα. Η εργασία πλήρους απασχόλησης τείνει να γίνει είδος προς εξαφάνιση, τη στιγμή που ο μισθοί ολισθαίνουν ολοένα και πιο πολύ…

Πηγή