Ερώτηση του ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής σχετικά με το σχέδιο φορολόγησης των αναλήψεων για μείωση της φοροδιαφυγής 

Διαβάστε την ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόσφατα οι Ελληνικές συστημικές τράπεζες επεξεργάστηκαν και υπέβαλαν εκ νέου στην κυβέρνηση δέσμη καινοτόμων και ριζοσπαστικών προτάσεων με στόχο την καταπολέμηση της παραοικονομίας και ως εκ τούτου του περιορισμού της φοροδιαφυγής, εμμέσως, διά της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη δημιουργία ουσιαστικών αντικινήτρων προς τη χρήση μετρητών.(1)

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ήδη καλέσει τον περιορισμό της «σκιώδους» οικονομίας βασιζόμενη στη χρήση μετρητών παράλληλα με την αναμόρφωση του συστήματος συλλογής φόρων, αλλά παραδέχεται πως η διαδεδομένη χρήση μετρητών δεν συνεπάγεται απαραιτήτως δυσκολία συλλογής φόρων.(2)
 

Η παρούσα δέσμη προτάσεων καθιστά υποχρεωτική τη χρήση καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων για σειρά χρήσεων (πληρωμές άνω ενός ύψους ποσού, καταβολή μισθοδοσίας, για κάθε συναλλαγή σε επαγγέλματα με ισχυρές ενδείξεις φοροδιαφυγής και τα τοιαύτα), ενώ συμπεριλαμβάνει την επιβολή φόρου στις αναλήψεις μετρητών με το σκεπτικό ότι μπορούν εύκολα να διοχετευτούν στην παραοικονομία. Άμεσος στόχος είναι να καταστεί η χρήση μετρητών πρακτικά «ασύμφορη και ακριβή».

 

Ως εκ των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

 

– Έχουν ιστορικά εφαρμοστεί μέτρα φορολόγησης ανάληψης μετρητών από Κράτος Μέλος της Ένωσης;

 

– Αποτελεί η φορολόγηση ανάληψης μετρητών περιορισμό της επιχειρηματικής ελευθερίας και του δικαιώματος ιδιοκτησίας;

 

– Υποστηρίζει η Επιτροπή τη φορολόγηση μετρητών επί αναλήψει;

 
 

 

 

(1) http://www.kathimerini.gr/ 885378/article/oikonomia/ellhn ikhoikonomia/forologhshanalh yewnmetrhtwngiameiwshthsf orodiafyghs

 
(2) https://www.imf.org/external/p ubs/ft/spn/2009/spn0917.pdf