Ο κύριος Παντιάς Ηλιάδης Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό

 

Επίδοση διαπιστευτηρίων Πρέσβη κ. Παντιά Δ. Ηλιάδη ως Μονίμου Αντιπροσώπου της Κύπρου στην UNESCO, 7 Φεβρουαρίου 2017

Présentation des lettres de créance du nouvel Ambassadeur de Chypre auprès de l’UNESCO, 7 février 2017. 

Ο Πρέσβης κ. Παντιάς Δ. Ηλιάδης επέδωσε στις 7 Φεβρουαρίου τα διαπιστευτήριά του στη Γενική Διευθύντρια του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), κα Irina Bokova, ως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας στον Οργανισμό, κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στην έδρα του Οργανισμού στο Παρίσι.
Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του, ο κ. Πρέσβης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια, την οποία ενημέρωσε για τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού, με ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία των εντατικοποιημένων συνομιλιών που διεξήχθησαν πρόσφατα στην Ελβετία. Ενημέρωσε επίσης για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυπριακή Κυβέρνηση για προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Ο κ. Ηλιάδης εξέφρασε την ικανοποίηση της Λευκωσίας για το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων της Κύπρου με την UNESCO, διαβεβαιώνοντας για τη δέσμευση των Κυπριακών Αρχών στις αρχές και αξίες που πρεσβεύει ο Οργανισμός σημειώνοντας ότι τόσον οι Κυπριακές Αρχές όσον και ο ίδιος προσωπικά θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να εργάζονται για την προώθηση του πολύπλευρου έργου του. 
Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια αφού καλωσόρισε τον κ. Πρέσβη εξέφρασε την εκτίμηση της για τη στενή και παραγωγική συνεργασία με την Κύπρο και ευχήθηκε ευόδωση των προσπαθειών για επίλυση του κυπριακού και κάθε επιτυχία στο έργο του κ. Πρέσβη.Présentation des lettres de créance du nouvel Ambassadeur de Chypre auprès de l’UNESCO,
7 février 2017.


L’Ambassadeur Monsieur Pantias D. Eliades a présenté ses lettres de créance à la Directrice Générale de l’UNESCO, Mme Irina BOKOVA, en qualité de Délégué Permanent de la République de Chypre, lors d’une cérémonie au siège de l’Organisation à Paris.
Lors de l’entretien qui a suivi, la Directrice Générale a exprimé son appréciation pour les relations étroites et productives de l’UNESCO avec Chypre ainsi que le souhait pour une issue positive aux efforts pour la solution du problème chypriote. De son côté, l’Ambassadeur Eliades a informé Madame Bokova sur les derniers développements des négociations intensives pour la solution du problème chypriote, qui ont eu lieu récemment à Genève, ainsi que des efforts du gouvernement chypriote pour protéger et sauvegarder l’héritage culturel de Chypre.
Monsieur l’Ambassadeur a, en outre, confirmé son attachement personnel et celui des autorités chypriotes aux valeurs de l’UNESCO.

Πηγή