Ερώτηση για την προέλευση και τη νομιμότητα των κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει την εφημερίδα Documento κατέθεσαν προς τους υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά  και Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, 21 βουλευτές της Νέας Δημοκρατία, ζητώντας μάλιστα την κατάθεση των σχετικών εγγράφων.

 
Οι ερωτώντες βουλευτές αναφέρουν ότι μετά την αποχώρηση του κ. Ιωάννη Καλογρίτσα από το σχήμα της εταιρίας -αποτέλεσμα του διαγωνισμού παρωδία για τις τηλεοπτικές άδειες,  όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ερώτηση,  «η εν λόγω εφημερίδα εκδίδεται από μια μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) που ιδρύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη και έχει κεφάλαιο 20.000 Ευρώ, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα. Είναι απορίας άξιο, πως με κεφάλαιο 20.000 ευρώ η «Documento Media Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» εξακολουθεί να εκδίδει την εν λόγω πολυτελέστατη έκδοση, με εκδότη τον κ. Κώστα Βαξεβάνη με τον οποίο φέρεται να έχει στενή σχέση ο Υπουργός για θέματα Τύπου κ. Νίκος Παππάς».
 
Οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν εν τέλει 7 από τους συναρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν, καταθέτοντας και τα σχετικά έγγραφα, σε 7 συγκεκριμένα ερωτήματα.
 
1. Με ποια διαδικασία έγινε η αποχώρηση του κ. Ιωάννη Καλογρίτσα από την εφημερίδα “Documento”; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
 
2. Τα ποσά που είχαν εισφερθεί στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των μετόχων; Έχει ελεγχθεί η προέλευσή τους;
 
3. Ποιο ήταν το μετοχικό κεφάλαιο της αρχικά εκδότριας εταιρίας και ποιος ο καταστατικός της σκοπός; Να κατατεθεί το σχετικό καταστατικό;
 
4. Η εν λόγω εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι διέθεταν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα; Να κατατεθούν οι σχετικές βεβαιώσεις.
 
5. Η νυν και η πρώην εκδότρια εταιρία έχουν λάβει τραπεζικά δάνεια και αν ναι από ποιες τράπεζες, ποιο είναι το ύψος των δανείων και ο λόγος των δανεισμού με τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας; Να κατατεθούν οι σχετικές δανειακές συμβάσεις;
 
6. Υπάρχουν οφειλές προς το δημόσιο και έχει ολοκληρωθεί έλεγχος περιουσιακής κατάστασης στο μέτοχο της παλαιάς και νέας εκδότριας εταιρίας και του εκδότη και αν ναι ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα;
 
7. Ποιο είναι το σύνολο των διαφημίσεων που λαμβάνει η εφημερίδα Documento από το δημόσιο και φορείς που ελέγχονται από το δημόσιο και αν δικαιολογείται το ύψος της διαφήμισης από την κυκλοφορία της; Να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία, ιδίως, εκείνα που αφορούν διαφημίσεις από Δημόσιες Επιχειρήσεις και Εταιρίες στις οποίες συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και οι διαφημίσεις των Τραπεζικών Ιδρυμάτων.