Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης, μαζί με την Γραμματέα, κα Όλγα Σαραντοπούλου και τον Ταμία της οργάνωσης, κ. Κωνσταντίνο Δημητρίου, παραβρέθηκε και χαιρέτισε την έναρξη των εργασιών της 7ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ), που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του κ. Ταμβάκη:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 7η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΔΕΕ, ΑΘΗΝΑ

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού,
Αγαπητοί κύριοι Βουλευτές,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω, εκ μέρους του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, την έναρξη των εργασιών της 7ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού.

Σήμερα, στο χώρο αυτό, αναπνέουμε Ελλάδα από όλα τα πλάτη και μήκη της Οικουμένης. Με χαρά βλέπω εσάς, τους Βουλευτές, ελληνικής καταγωγής, που απαρτίζετε την ΠΑΔΕΕ, να προωθείτε δυναμικά σε παγκόσμιο κοινοβουλευτικό επίπεδο την Ελλάδα μας και τα θέματα που απασχολούν τον ελληνισμό.

Όλα εμείς το ΣΑΕ, η ΠΑΔΕΕ, οι Αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποτελούμε τα θεσμικά όργανα, θεωρώ ότι λειτουργούμε ως μια «γέφυρα» μεταξύ του Ομογένειας και της πατρίδας με βασικούς στόχους τη προώθηση και διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας και πολιτιστικής κληρονομιάς, την υποστήριξη της Ελλάδας στα Εθνικά θέματα, την προάσπιση των συμφερόντων του απανταχού ελληνισμού.

Σε σας μάλιστα προσβλέπουμε, σε συνεργασία πάντα με την ελληνική πολιτεία, την προβολή και προώθηση των εθνικών μας δικαίων στα κοινοβούλια των χωρών, που είστε μέλη. Και το αναφέρω αυτό παίρνοντας αφορμή από το Ψήφισμα 169 της Γερουσίας και την Απόφαση 486 της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, για το θέμα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που έγιναν πραγματικότητα χάρη και στον αγώνα των ομογενών μας αντιπροσώπων εκεί.

Εφόσον δε, γίνει πραγματικότητα η θέση του ΣΑΕ για την εκλογή ομογενών βουλευτών στην Βουλή των Ελλήνων, θα ενισχυθεί η συνεργασία μας αυτή ακόμα περισσότερο και τα αποτελέσματα της θα είναι πολλαπλασιαστικά.

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας συγχαρώ όλους θερμά για την προσφορά σας προς τον απανταχού στη γη ελληνισμό γιατί οι Ομογενείς έχουν ανάγκη των παρεμβάσεών σας, καθώς υπάρχει ποικίλος αριθμός ζητημάτων που απαιτούν διευθέτηση σε πολιτικό επίπεδο. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε και θα ενδυναμώσουμε την εποικοδομητική συνεργασία με την ηγεσία της ΠΑΔΕΕ, που θα προκύψει από την σημερινή σας Συνέλευση.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνέλευσης και πάντα επιτυχίες.