Η Άγκυρα ακύρωσε το δικό μας πλεονέκτημα με τους αγωγούς.

Του Μιχάλη Μυγιάκη

Η ΤΟΥΡΚΙΑ πλέον καθίσταται ενεργει­ακός κόμβος της Ευρώπης και όχι μόνο, μετά τη συγκατάθεση και της Ελλάδας για συμμετοχή της τουρκικής κρατικής εταιρί­ας BOTAS στον ελληνοιταλικό αγωγό με­ταφοράς φυσικού αερίου ITGI, αλλά και τη διαφαινόμενη υποκατάσταση του πετρελαι­αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούηολη οπό τον αγωγό Σαμψούντα-Τσεϊχάν. Την περασμένη Παρασκευή, κατά την επί­σκεψη πολυπληθούς αντιπροσωπίας υπό τον Ταγίπ Ερντογάν, οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Τουρκίας υπέγραψαν μνημό­νιο συναντίληψης, σύμφωνα με το οποίο η τουρκική κρατική εταιρία BOTAS θα συμμε­τάσχει στον ITGI από κοινού με τη ΔΕΠΑ και την ιταλική EDISON.

Η συμμετοχή της τουρκικής BOTAS στον ITGI, τη στιγμή που η ελληνική πλευρά έχει υπογράψει διμερή συμφωνία με την ιταλική EDISON για τον αγωγό φυσικού αερίου, θεω­ρείται μεγάλο πλεονέκτημα για την Τουρκία, καθώς η εταιρία αυτή συμμετέχει και στον ανταγωνιστικό αγωγό NABUCCO, ο οποίος καταλήγει στην Κεντρική Ευρώπη παρακά­μπτοντας την Ελλάδα. Τόσο ο ITGI όσο και ο NABUCCO θα παίρνουν φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν.

 

Στο μνημόνιο που υπεγράφη μπορεί να μην αναγράφονται οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή της τουρκικής BOTAS στον ITGI, όμως πριν από την υπογραφή του μνημο­νίου έγιναν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, τα αποτελέσματα των οποίων – τουλάχιστον σε πρώτη φάση – καθιστούν την Ελλάδα περιθωριακό παίκτη στην ενερ­γειακή σκακιέρα, αναβαθμίζοντας σημαντικά την Τουρκία.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, κατά τις διαπραγματεύσεις η τουρκική πλευρά δι­εκδίκησε ανυποχώρητα για λογαριασμό της το 15% του φυσικού αερίου που θα διέρ­χεται από τον ITGI σε τιμές εξευτελιστικές ή στην καλύτερη περίπτωση πολύ κάτω της τιμής πώλησης και παρά τις «χαλαρές» αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς, φαίνεται ότι τα κατάφερε.

Προς επίρρωσιν των συμφωνηθέντων, θα συσταθεί κοινή ομάδα Ενέργειας, στην οποία θα συμπροεδρεύουν οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων Ενέργειας των δύο χωρών, που θα συνεδριάζει κάθε έξι μήνες με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω μνημονίου.

Επιβάλλεται να υπενθυμίσουμε ότι πριν από περίπου 20 ημέρες κορυφαία κυβερ­νητικά στελέχη διαβεβαίωναν ότι η ελληνι­κή πλευρά δεν θα δεχθεί τη συμμετοχή της Τουρκίας στον ITGI, καθώς, όπως έλεγαν, «κάτι τέτοιο εκλαμβάνεται ως τροποποίηση του μνημονίου που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για το έργο».

Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσει και να ενημερώσει τη Βουλή και τον ελληνικό λαό για το τι ακριβώς ζήτησε η τουρκική πλευρά σχετικά με τον αγωγό φυσικού αερίου ITGI, στη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλε­κτροδότηση των νησιών του Αιγαίου από την Τουρκία, τονίζει σε ανακοίνωση του ο υπεύθυνος του τομέα Ενέργειας και Φυσι­κών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευ­τής Βοιωτίας Μιχάλης Γιαννάκης.

Επισημαίνει, δε. ότι η Ν.Δ. θα εξαντλή­σει τις θεσμικές της δυνατότητες, ώστε να αποτραπούν με κάθε τρόπο ενδεχόμενες βλαπτικές για τα εθνικά συμφέροντα εξε­λίξεις.

Προς ματαίωση ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης;

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ χτύ­πημα για τη χώρα μας έρχεται από τη διαφαινόμενη ακύρωση υλοποίησης του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλε­ξανδρούπολη και την προώθηση μεταφοράς πετρελαίου από τη Ρωσία μέσω του ανταγωνιστικού τουρκικού αγωγού Σαμψούντα – Τσεϊχάν.

Μετά τα προσκόμ­ματα που έχει θέσει η Βουλγαρία στην υλο­ποίηση του πετρελαι­αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, το έργο φαίνεται ότι ναυαγεί, στερώντας έτσι τη δυνατότητα στην Ελλάδα να δια­δραματίσει στρατηγι­κό ρόλο στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης όσον αφορά στη μεταφορά πετρελαίου προς τις αγορές της Δύσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός προ­εκλογικά είχε δώσει σαφή μηνύματα για επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για τον πετρελαιαγωγό. Δεν ήταν άσχε­τη εξάλλου και η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Μεντβένεεφ στην Τουρκία την περασμέ­νη εβδομάδα, όπου συμφωνήθη­κε να εξεταστεί η συγχώνευση των αγωγών πετρελαί­ου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και Σαμψούντα-Τσεϊχάν.

Η ρωσική πλευ­ρά έχει διαμηνύσει εδώ και καιρό τόσο στη Βουλγαρία όσο και στην Ελλάδα ότι εκτός από τον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξαν­δρούπολη υπάρχουν και άλλοι δρόμοι για το ρωσικό πετρέ­λαιο, εννοώντας τον αγωγό μεταξύ των λιμανιών Σαμψού­ντας και Τσεϊχάν στην Τουρκία, απ’ όπου φαίνεται ότι θα δοθεί διέξοδος μέσω τάνκερ προς την Ευρώπη.

Εφημερίδα: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ