Την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της, ύψους 45 εκ. ευρώ, προς την Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ+5,26% της Ελλάδας (ΕΤΕ) ενέκρινε σήμερα η Stopanska Banka A.D.Skopje, θυγατρική της ελληνικής τράπεζας.

 

Πρόκειται για δύο δάνεια που η Stopanska Banka A.D.Skopje έλαβε από την ΕΤΕ το 2006 και το 2008, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην ΠΓΔΜ. Τα δάνεια είχαν δεκαετή διάρκεια αποπληρωμής (λήγουν το 2016 και το 2018 αντίστοιχα).

Στις δανειακές αυτές συμφωνίες, αναφέρεται ότι ο δανειστής (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας), ΕΛΛ+2,08% μπορεί να ανακαλέσει τα δύο αυτά δάνεια μετά την πάροδο πέντε χρόνων, μετά από προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της ΠΓΔΜ.

Η εξασφάλιση ποσού 35 εκ .ευρώ, από τα 45 εκ. του συνόλου των δύο δανείων αυτών, της Stopanska Banka A.D.Skopje προς την μητρική της, προήλθε από την ανακατανομή συσσωρευμένων κερδών της τράπεζας από τις προηγούμενες χρήσεις (2010, 2011, 2012 και μέρος του 2013).

Προηγουμένως, η Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ είχε εγκρίνει το αίτημα της Stopanska Banka A.D.Skopje για πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς την ΕΤΕ, υπό τον όρο να υπάρξει απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, κάτι που πραγματοποιήθηκε.

Η Stopanska Banka A.D.Skopje είναι η μεγαλύτερη και πλέον κερδοφόρος τράπεζα στην ΠΓΔΜ. Το πλειοψηφικό της πακέτο εξαγοράστηκε το 2000 από την ΕΤΕ. Σήμερα, το ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΕ στη Stopanska Banka A.D.Skopje ανέρχεται στο 94,6%, ενώ ποσοστό 5,4% κατέχουν άλλοι μέτοχοι.

Πηγή: ΑΜΠΕ