Η ΕΕ επιδιώκει να διευκολύνει τη χορήγηση κοινοτικών πόρων για αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα για την ανάκαμψη της οικονομίας της. Σχεδιάζει την αναδρομική κατάργηση της εθνικής συμμετοχής. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να τροποποιήσει – και μάλιστα αναδρομικά – την οδηγία που αφορά στη χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. Σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς εθνικής συμμετοχής με το συμβολικό ποσοστό του 5% η Κομισιόν προωθεί την κατάργησή του, έτσι ώστε η χρηματοδότηση των έργων να γίνεται εξ ολοκλήρου από τα κοινοτικά Ταμεία.

Οικονομική ελάφρυνση

Σχέδιο του τροποποιημένου κανονισμού θα κατατεθεί αυτήν την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένεται να εγκριθεί. Το εγχείρημα από νομικής απόψεως είναι άκρως αμφιλεγόμενο, ωστόσο για την Ελλάδα στην περίπτωση που ο κανονισμός εγκριθεί σημαίνει εξοικονόμηση περίπου δύο δις ευρώ.

Το επιχείρημα το οποίο επικαλείται η Επιτροπή είναι ότι το σχέδιο δεν επιφέρει επιπλέον κόστος στον Ευρωπαίο φορολογούμενο και ότι θα χορηγηθούν στην Ελλάδα μόνο εγκεκριμένα κονδύλια για την περίοδο 2007 – 2013. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν είναι εφικτή η εθνική συμμετοχή για ένα έργο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάβει τη χρηματοδότησή του εξ ολοκλήρου, τότε τα έργα που θα γίνουν τελικά θα είναι απλώς λιγότερα. Αλλά το ύψος του ποσού που θα εμβάσει η ΕΕ στα ελληνικά ταμεία θα παραμείνει το ίδιο.

Το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν, θεωρώντας ότι θα ανακουφιστεί κάπως η ελληνική οικονομία. Αλλά και η αρμόδια Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την πρόταση με πλειοψηφία.

Πηγή: Capital.gr