Προηγούνται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων από τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών

 

Στρατηγός Γ. Επιτήδειος: «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη»
 
Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε ο Ευρωβουλευτής του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, Στρατηγός Γεώργιος Επιτήδειος, στα πλαίσια της συζητήσεως για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017.
 
Ακολουθεί η ομιλία:
 
Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημαντικός παράγοντας στη διεθνή πολιτική σκηνή οφείλει να συνεργάζεται με τον ΟΗΕ σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις περιοχές της Γης, θέτοντας βεβαίως κάποιες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες αυτές πρέπει να αρχίζουν από την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στα κράτη μέλη, να επεκτείνονται στις υπό ένταξη χώρες και κατόπιν να επεκτείνονται και σε άλλες χώρες του κόσμου. Ένα βασικό δικαίωμα του ατόμου είναι το δικαίωμα στην κατοικία. Το δικαίωμα αυτό παραβιάζεται σε μεγάλο βαθμό, κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο και ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα, η οποία είναι κατεστραμμένη από την εφαρμογή των Μνημονίων. Επειδή οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια, οι τράπεζες τα παίρνουν και τα εκχωρούν σε ξένες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές τα αγοράζουν με χαμηλό τίμημα, αφαιρούν τα σπίτια από τους Έλληνες και τα δίδουν σε διεθνείς ΜΚΟ, οι οποίες προτίθενται να εγκαταστήσουν σ’ αυτά παράνομους μετανάστες. Επισημαίνω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσέχει τη συνεργασία της με τις διεθνείς ΜΚΟ, κυρίως αυτές που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι αυτές αναπτύσσουν παράνομες δραστηριότητες. Έχει αποδειχθεί ότι κερδοσκοπούν συνεργαζόμενες με διακινητές παράνομων μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα.