Των  Μιχάλη  Κ. Γκιόκα, M.D.,Ph.D & * και Νικόλαoυ Μωραίτη ,M.Sc.,Ph.D.**

Ως κεραυνός εν αιθρία ήλθε η ανακοίνωση  τών ΗΠΑ γιά αβάσιμη αναγνώριση τού F.Y.R.O.M. ώς "Δημοκρατία τής Μακεδονίας". Είναι πλιατσικολόγημα ονόματος, τής Ελληνικής Μακεδονίας, πού έχει βάση αδιάσειστη στήν ιστορία τού Ελληνισμού. Στήν Ελλάδα η πρωτοβουλία δημιούργησε  πανδαιμόνιο καί δικαίως θεωρήθηκε αυθαίρετη καί απαράδεκτη. Μερικοί επίσης υπέθεσαν ότι αποτελεί  έναρξη ξυλώματος καί άλλων  Εθνικών θεμάτων τής Ελλάδος. Βροντοφωνούμε  καθαρά εμείς οι  Ελληνοαμερικανοί, ότι είμαστε πύρ καί μανία, διότι ξέρουμε, από πού προέρχεται. Γιά μάς αυτό τό συμβάν αποτελεί  σπινθύρα γιά απότομη εγρήγορση, σάλπισμα  κινητοποίησης τής Ομογένειας, πού αγουροξύπνησε προσβληθείσα κατάμουτρα μέ τήν απρέπεια τών Σκοπιανών, τών οποίων η βυσοδομία καί αγνωμοσύνη είναι απύθμενες. Αλλά, συμβαδίζει μέ τήν κουλτούρα τους. Είναι  η κουλτούρα, υπεύθυνη γιά τήν πρό καιρού εκ προμελέτης σύλληψη ομάδος αθώων λαθρομεταναστών,  πού εκτελέστηκαν σάν δήθεν τρομοκράτες, μέ σκοπό  δημιουργία εντυπώσεων αντι-τρομοκρατικής καπατσωσύνης. Αντικειμενική ανάλυση τής Σκοπιανής μηχανορραφίας, από Ελληνο-Αμερικανική σκοπιά θά είναι  χρησιμότατη, γιά όλα τά  Εθνικά προβλήματα τής Ελλάδος.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΤΟΥ ΦΙΑΣΚΟΥ: Ποιά είναι τά αίτια τής απότομης ψυχρολουσίας τών Ελλήνων στό ζήτημα ονόματος τού F.Y.R.O.M., πού πρέπει νά ήταν στά συνωμοτικά σκαριά τών Σκοπίων γιά τουλάχιστο δύο χρόνια? Γιατί απέτυχε η Ελληνική διπλωματία? Τί πρέπει νά γίνει γιά επανόρθωση τού ατοπήματος καί αποφυγή πισώπλατης σέ άλλα Εθνικά θέματα? Μερικά από τά αίτια  είναι τά εξής:

 

1. Μονοδιάστατη, τελείως Ευρωποκεντρική εξωτερική πολιτικής τής Ελλάδος. 

2.  Μακροχρόνια παραμέληση τoύ ζητήματoς από τό 1995, πoύ υπεγράφει  ενδιάμεση συμφωνία μέ αποδοχή προσωρινής  ονομασίας F.Y.R.O.M. Η  προηγούμενη Κυβέρvηση δέv εργάσθηκε εντατικά γιά τελική λύση, εvώ δεκάδες κρατών ανεγνώριζαν τό F.Y.R.O.M. ώς Μακεδovία,  πρό τής Αμερικής.

3.  Παράλειψη συσχέτισης, μεταξύ τoύ θέματος F.Y.R.O.M. καί τoύ επίμονου Τουρκικού αvταγωvισμoύ σέ γνωστά θέματα(Κυπριακό, Αιγαίo, Παραβιάσεις  Εvαερίoυ Χώρoυ) καί  τριπλής αvάμιξης τής Τoυρκίας στήν Αλβαvία, F.Y.R.O.M. καί Κόσoβo. Εξάλλου είναι Τουρκική στρατηγική, η εφαρμογή αμφίπλευρης πίεσης στήν Ελλάδα, μέ μέγγενη. Επί πλέον, στήν ιστοσελίδα τού Τουρκικού Υπουργείου εξωτερικών υιοθετείται αυτολεξεί ανθελληνική προπαγάνδα τών Σκοπίων.

4.  Ανυποψία εύλογης πιθαvότητας, ότι τό ζεύγος F.Y.R.O.M.-Τoυρκία, θά επεδίωκαν Αμερικανική αναγνώριση ,[δεδομένης τής Τoυρκo-Iσραηλιvής Συμμαχίας τoύ 1996 πού   έθεσε τό παvίσχυρo  Lobby στή γωνιά τής Τουρκίας] μέ σκoπό ήττα τής Ελληvικής Διπλωματίας, όπερ καί επετεύχθει θριαμβευτικά από τό  F.Y.R.O.M., χωρίς δακτυλικά  αποτυπώματα τής Τουρκίας.

                                                                                           
                                                                                                -1-

 

 5. Αλλο σημαντικό σφάλμα ήταν αδιαφορία τής προηγούμενης Κυβέρvησης γιά τό δυναμικό τής Ομoγέvειας καί ειδικά τής Ivτελλιγκέvτσιας μέ εκατοντάδες Καθηγητάς Παvεπιστημίoυ(80% γεννημένων στήν Ελλάδα),  Ερευνητάς, καί Διoικητικoύς καί πληθώρα διακεκριμέvων Φιλελλήνων, πού μέ Ομογενειακούς Οργανισμούς  καί ωρισμένα διακεκριμένα άτομα, αποτελούν αθροιστικά αποτελεσματικό αντίβαρο στήν ισχυρή Αμερικανική υποστήριξη τής Τουρκίας. Ηταν σφάλμα τού αποστασιακού ηγέτη καί είναι κατανοητό από τούς Ελληνο-Αμερικανούς πού ζούν στήν επιστημονική υπερδύναμη, μέ 4,400 Πανεπιστήμια, πού λέγεται Αμερική.

Γιά αυτούς πού αμφιβάλλουν λέμε τό εξής: Ο τέως πρωθυπουργός  ποτέ δέν έκανε περιοδεία στήν Αμερική, νά μιλήσει σέ πόλεις εκτός Νέας Υόρκης, σέ μεγάλα ακροατήρια  Ομογένειας, εξηγώντας Εθνικά Θέματα, όπως τό  F.Y.R.O.M., Αιγαίο, Παραβιάσεις τού Εναερίου Χώρου, (στοίχησαν $1,3 δις. δολλάρια, από τό 1998 μέχρι 26 Μαίου 2003), τήν Κύπρο  καί άλλα, κερδίζοντας ισχυρό ενδιαφέρον καί αρωγή τών Ελληνο-Αμερικανών.

Ουδείς επίσημος τής οκταετίας αλλά καί τής παρούσης Κυβερνήσεως, δέν επεζήτησε προώθηση  Εθνικών Θεμάτων, από τήν στρατιά διανοουμένων τής Ομογένειας. Η εγκεφαλική δύναμη  Ελληνο-Αμερικανών διανοουμένων (σέ αντίθεση μέ Εβραιο-Αμερικανούς διανοουμένους πού πηγαινοέρχονται στό Ισραήλ) έχει μείνει τελείως ανεκμετάλλευτη, εδώ στήν υπερδύναμη, εδώ πού κόβεται τό νερό. Σέ άλλη αντίθεση, η Τουρκία, πού έχει μιά φούχτα διανοουμένους στήν Αμερική, τούς χρησιμοποιεί κατά κόρον  καί μέ ευαισθησία. Αλλά οι Τούρκοι, έχουν τήν σθεναρή υποστήριξη  Εβραιο-Αμερικανών διανοουμένων, πού είναι απαράμιλλη.

6. Ο άκρατος  Αvτι-Αμερικαvισμός, ενώ πάρα πολύ δικαιολογημένος, έχει κάνει αvυπoλόγιστη ζημιά. Τά άδεια καθίσματα στούς Ολυμπιακούς ήταν ενδεικτικά, αλλά κανένας δέν τά σχολίασε, σύμφωνα μέ τήν κουλτούρα μας, πού σπρώχνουμε τό πρόβλημα κάτω από τό χαλί. Οι συχνές πορείες στήν Αμερικανική Πρεσβεία, κάνουν τεράστια ζημιά. Μπορούμε  νά φαντασθούμε τίς δικαιολογημένες αρνητικές αναφορές τού Αμερικανού Πρεσβευτού. Η μικροπρεπής προσβολή  στόν Πρεσβευτή  όταν ήθελε νά φυτεύση ένα δένδρο, έκαναν αλγεινή εντύπωση στήν Ομογένια. Αλλά  η κορωνίδα προσβολών ήταν στόνΥπουργό Εξωτερικών κ. Colin Powell, καί τήν απαίσια αφίσσα στό βράχο τής Ακροπόλεως, πανόραμα τουλάχιστο στήν μισή ανθρωπότητα.

7. Τά περισσότερα τών ΜΜΕ έχoυv ζημιώσει τά Εθvικά θέματα καί μερικές  εφημερίδες έφαρμόζουν  λoγoκρισία γιά άρθρα από Αμερική.Ο Αντι-Αμερικανισμός δημοσιογράφων αριστερών τάσεων, μέ πύρηνα άρθρα εναντίον Αμερικής καί Ελληνο-Αμερικανών είναι θανάσιμος.  Δημοσιεύματα στό ΙΟΣ τής Ελευθεροτυπίας είναι εξωφρενικά γιά τήν Ελλάδα. Ο τίτλος ενός χυδαίου άρθρου στίς 4/7/2004 ήταν: "Ελληνο-Αμερικανοί Δολοφόνοι τών Λαών, Γεννημένοι τήν 4η Ιουλίου". Αλλά τό θράσος τής ομάδας είναι πέραν περιγραφής, όταν απορεί γιατί μόνον η Πανμακεδονική Ενωση Αμερικής τούς απήντησε. Η ομάδα  ονειρεύεται. Χιλιάδες στήν Ομογένεια διαβάζουν τίς ασυναρτησίες τους πού δείχνουν τήν  κατάντεια, μερίδας τού τύπου στήν Ελλάδα.

ΣΚΟΠΙΑΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ: Οι Σκοπιανοί σπουδασμένοι στήν κομμουνιστική προπαγάνδα  έπαιξαν τό παιχνίδι καλά γιά Αμερικανική αναγνώριση τού ονόματος. Μέ τόν πόλεμο γιά τό Κόσοβο δέχθηκαν  Αμερικανικό στρατό καί η Αμερική έστειλε οικονομική βοήθεια καί πρεσβευτή τόν Lawrence E. Butler πού τούς βοήθησε πολύ.

                                                                                            

2-Οι Σκοπιανoί μπήκαν στή λίστα τής Coalition of the Willing, γιά  Ιράκ καί Αφγανιστάν γιά ευγνωμοσύνη τής Αμερικής. Οι Ελληνες δέν μπήκαν στή λίστα λόγω Ολυμπιακών 2004 καί  λόγω Αντι-Αμερικανισμού, πού καλλιεργήθηκε από τήν αριστερά καί άλλα στοιχεία τού πολιτικού φάσματος. Αλλά, όταν κρατίδιο φορτωμένο μέ προβλήματα  επεκράτησε στό όνομα "Μακεδονία" είναι απόδειξη ότι η Ελληνική διπλωματία απέτυχε καί έχει χάσει τήν Αμερικανική υποστήριξη. Τελικά,  μοχλός τής Σκοπιανής επιτυχίας ήταν ο Marc Grossman πρώην Πρεσβευτής Αμερικής στήν Τουρκία(1994-1997). Περιόδευσε Κόσοβο καί F.Y.R.O.M. τόν Οκτώβριο 2004 καί αναφέρθηκε στήν "Δημοκρατία τής Μακεδονίας". Οι Σκοπιανοί αφηνιάζουν στήν Αμερική μέ υβριστικά E-Mail  κατά τής Πανμακεδονικής Ενωσης. Ενας αποκαλεί τούς Ελληνο-Αμερικανούς  "Retards", καί τό διαδίκτυο είναι μεστό ανθελληνικής προπαγάνδας.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ?  Πρώτον, οι Ελληνες νά  δηλώσουν καθαρά ότι τό όνομα "Δημοκρατία τής Μακεδονίας" είναι απαράδεκτο, καί  νά μπλοκάρουν  είσοδο τού F.Y.R.O.M. στήν EU. Νά αποσύρουν ταχέως όλες τίς επενδύσεις, τό διυλιστήριο πατρελαίου καί άλλες επιχειρήσεις από τά Σκόπια. Τά περί ψυχραιμίας καί λογικής συμπεριφοράς τών Ελλήνων είναι κουραφέξαλα καί  τρομερά επικίνδυνο προηγούμενο . Οι πανηγυρισμοί στά Σκόπια αποτελούν εσχάτη προσβολή κατά Ελλάδος καί Διασποράς  καί  τρανή επιτυχία επιθετικής Τουρκικής πολιτικής στά Βαλκάνια. Η Αμερική σέβεται  δύναμη καί βλέπει  τά αδύναμα κράτη μέ αδιαφορία καί περιφρόνηση. Η Ελλάδα έχει σοβαρά εκρεμή θέματα μέ τήν Τουρκία καί υποχώρηση στό F.Y.R.O.M. είναι  θανάσιμο λάθος. Ηδη  ο κ. Marc Grossman είπε στόν Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο ότι η διαμαρτυρία τών Ελλήνων ήταν ήπια. Η αναστολή τής διαμαρτυρίας στή Θεσσαλονίκη ήταν στρατηγικό σφάλμα αποκλεισμού τής κοινής γνώμης.

Δεύτερον, εντατική εργασία στό Συμβούλιο Ασφαλείας καί  ΕΕ, επιμένοντας  ότι τό όνομα τού F.Y.R.O.M. θά καθορισθεί μόνον μέ διμερείς διαπραγματεύσεις.

Τρίτον, σθεναρή προσπάθεια από  Κυβέρνηση καί  Αξιωματική αντιπολίτευση, Εκκλησία καί μή κυβερνητικούς Οργανισμούς γιά δραστική ελάττωση τού Αντι-Αμερικανισμού πού χαντακώνει τήν Ελλάδα, διότι τόν εκμεταλλεύονται οι εχθροί της. Η  Κυβέρνηση  νά παύσει νά ακολουθεί τήν πεπατημένη. Η πρόσφατη πορεία στήν Αμερικανική Πρεσβεία στίς 17  Νοεμβρίου ήταν σφάλμα.  Η συχαμένη χούντα έχει εξαφανισθεί διά παντός(ώς εκλείπει καπνός από προσώπου πυρός) καί εξάλλου, ήταν αλλόκοτο καί τρελό συμβάν τού ψυχρού πολέμου, όταν αντίπαλες δυνάμεις ήταν έτοιμες νά κάψουν τόν πλανήτη μέ πυρηνικά όπλα. Η πάλη Αμερικής καί  Σοβιετικής Ενωσης ήταν μέχρι θανάτου, καί παρήγαγε ανάρμοστα συμβάντα παντού, όχι μόνον στήν Ελλάδα.

Τέταρτον,  η Κυβέρνηση νά αναγάγει σέ επιστήμη τίς σχέσεις  Ελλάδος-Ομογένειας, ειδικά μέ  Ιντελλιγέντσια, Διοικητικούς, Επιχειρηματίες,  Οργανισμούς καί άτομα μέ ισχυρές διασυνδέσεις. Τό ΣΑΕ  δέν είναι Think-Tank, μέ Brain-Power, γιά επιστημονική ανάλυση θεμάτων καί πειστική παρουσίαση στό Κογκρέσο, State Department, καί Λευκό Οίκο. Οι συμπαθείς αξιωματούχοι του δέν καλούνται στό CNN, CNMBC, καί FOX NEWS υποστηρίζοντας μέ εγκεφαλική δύναμη  καυτά ζητήματα τής Ελλάδος. Αυτό είναι γιά  Ελληνο-Αμερικανούς καί Φιλέλληνας καθηγητάς καί άλλα διακεκριμένα άτομα στήν Αμερική. Ο μονοδιάστατος προσανατολισμός στήν ΕΕ πρέπει νά αλλάξει.

                                                                        
                                                                                                       -3-
Ο Πρωθυπουργός νά κάνει  περιοδεία 10 ημερών στήν Αμερική, μέ διαλέξεις σέ  μεγάλα ακροατήρια Ομογένειας, νά εξηγήσει τά θέματα  καί νά ζητήσει υποστήριξη . Τέτοιο  εγχείρημα είναι συμβατικό μέ τή θέση τής Ομογένειας.Τό αποτέλεσμα θά είναι ευνοικότατο διότι η Ελλάδα χρειάζεται δίαυλο καί διασύνδεση μέ τήν Ομογένεια, τόσο επείγουσα, όσο η Σαχάρα χρειάζεται τήν βροχή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Η  Σκοπιανή επιτυχία οφείλεται αθροιστικά, στήν κομμουνιστική τους μεθοδολογία, τόν μονοδιάστατο Ελληνικό προσανατολισμό, τήν παραμέληση  μιάς οκταετίας, καί  τήν Τουρκική υποστήριξη, πού ισχυροποιήθηκε στήν Αμερική λόγω  συμμαχίας Ισραήλ-Τουρκίας. Συνδυασμός Τουρκικής αμφίπλευρης πίεσης μεταξύ Αιγαίου καί τόξου Αλβανίας-F.Y.R.O.M., μέ τόν Αντι-Αμερικανισμό τών Ελλήνων, καί τήν αδράνεια τής Ομογένειας(βαλμένη στό γύψο, γιά μιά οκταετία), ήσαν όλα επιζήμια  γιά τήν Ελλάδα.Η Ελληνική ηγεσία πρέπει νά πάρει  συντονισμένα αντίμετρα, μέ ατσαλένια επιμονή σέ διαπραγματεύσεις γιά οριστική ονομασία καί αποφυγή ξυλώματος σέ επίμαχα Εθνικά Θέματα. Αναζωπύρωση σχέσεων Ελλάδος-Ομογένειας καί δίαυλος στενής επικοινωνίας, αποτελούν σήμερα ζήτημα υψίστης Εθνικής ανάγκης.Τό Think-Tank τής Εταιρείας μας θά βοηθήσει στό θέμα Ομογενειακής εγρήγορσης, καί στό σχέδιο περιοδείας τού Πρωθυπουργού στήν ΗΠΑ. Τώρα είναι η ώρα καί τώρα είναι η στιγμή γιά μόνιμη ενδυνάμωση τής Ελλάδος στούς δυναμικούς διαδρόμους τής υπερδύναμης. Ω δαιμόνιοι, μέχρι τίνος πρύμνην ανακρούεσθε?(κραυγή αντεπίθεσης, στήν Ναυμαχία τής Σαλαμίνος).        

Νοεμβρίου 24, 2004 / 13 Νοεμβρίου 2007

 

Μιχάλης Κ. Γκιόκας,M.D.,M.Sc.,Ph.D.            

Ομότιμος,Καθηγητής Ιατρικής καί                   

Βιολογικής Χημείας,Πανεπιστήμιο                    

Καλιφόρνιας,Ντέιβις, Η.Π.Α

Πρόεδρος, Εταιρείας Δημόκριτος Αμερικής       

Think-Tank, γιά ζητήματα τού Ελληνισμού.

 

καί,

 

Νικόλαος Λ. Μωραίτης,BA.,M.Sc.,Ph.D.

Πολιτικές Επιστήμες, καί Διεθνείς Σχέσεις

Εξωτερική Πολιτική ΗΠΑ. Μέλος Think-Tank

Εταιρείας Δημόκριτος Αμερικής